Thiệp mời

In thiệp mời

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc 1 màu

– Chất liêu: F230, C250

– KT Thành Phẩm: 13×18

Cắt thành phẩm: Có

– Quy cách: Thiệp mời, Thiệp thôi nôi. Thiệp báo hỷ, Thiệp cưới, Thiệp mừng thọ, Thiệp tân gia, Thiệp khai trương,