Tờ rơi (flyer)

In tờ rơi ( Flyer)

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc in 1 màu

– Giấy C80-C150gsm (±5 gsm) 

– KT Thành Phẩm: A6, A5, A4

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng: Tuỳ chỉnh