Phiếu bảo hành

In phiếu bảo hành

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc 1 màu

– Chất liêu: F230, C250

– KT Thành Phẩm: 

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng : Tuỳ chỉnh