Hoá đơn

In hoá đơn ( BILL)

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc in 1 màu

– Giấy F80gsm (±5 gsm) hoặc carbonless

– KT Thành Phẩm: A6, A5, A4

Cắt thành phẩm: Có

– Hoá đơn 1 liên, Hoá đơn 2 liên, Hoá đơn 3 liên