Tag Archives: in giấy tiêu đề

Giấy tiêu đề là gì? Gia công in ấn giấy tiêu đề?

In giấy tiêu đề

Giấy tiêu đề là gì? Giấy tiêu đề (tên tiếng Anh gọi là Letter Head) là loại giấy có chứa thông tin, địa chỉ liên lạc dùng để làm hợp đồng, báo giá, in tài liệu… Giấy tiêu đề thường được sử dụng để in ấn hợp đồng giao dịch, in ấn bản chào giá, […]