Tờ gấp (Brochure)

Tờ Gấp ( Brochure)

– In kỹ thuật số nhiều màu 2 mặt

– Giấy C 150gsm (±5 gsm)

– KT Thành Phẩm: A4

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng: