Tag

In tag quần áo ( Tag)

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc 1 màu

– Chất liêu: C300,F230

– KT Thành Phẩm: 

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng : Tuỳ chỉnh