Giấy tiêu đề

In giấy tiêu đề

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc in 1 màu

– Giấy F80gsm (±5 gsm)

– KT Thành Phẩm:  A4

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng