Catalogue

In Catalogue

– In kỹ thuật số nhiều màu 

– Giấy C100gsm (±5 gsm)

– KT Thành Phẩm: A6, A5, A4

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng : tuỳ chỉnh