Thiệp mời

In thiệp mời

Thiệp mời bao gồm những thông tin quan trọng nhất như tên, thời gian và địa điểm, có nhiều kiểu in thiệp mời khác nhau như in bóng, in lụa. In thiệp mời – In kỹ thuật số nhiều màu hoặc 1 màu – Chất liêu: F230, C250 – KT Thành Phẩm: 13×18 – Cắt thành phẩm: Có […]