Thiệp mời bao gồm những thông tin quan trọng nhất như tên, thời gian và địa điểm, có nhiều kiểu in thiệp mời khác nhau như in bóng, in lụa.

In thiệp mời

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc 1 màu

– Chất liêu: F230, C250

– KT Thành Phẩm: 13×18

Cắt thành phẩm: Có

– Quy cách: Thiệp mời, Thiệp thôi nôi. Thiệp báo hỷ, Thiệp cưới, Thiệp mừng thọ, Thiệp tân gia, Thiệp khai trương,